Syfte

Att inom eller utom landet främja vård och utveckling av barn, att lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt att främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och lungsjukdomar.

Ändamålet kan fullgöras genom utgivande av bidrag till organisationer, som på olika sätt har till ändamål att hjälpa barn för den verksamhet organisationen bedriver eller till projekt inom eller utom landet som kommer barn tillgodo genom utgivande av bidrag till forskningsprojekt och förvärv av utrustning för forskningsändamål avseende hjärt- och lungsjukdomar.