2020

Kategori: Forskning

Södertälje Sjukhus: forskning inom hjärt/lungsjukdomar ”GLP-1 in Thoracic Aortic Aneurysm"

Med anledning av den pågående Corona-situationen under året beslutade styrelsen att endast utbetala bidrag till fleråriga åtaganden med redan godkända ansökningar. Detta för att inte belasta stipendiekommittén/sakkunniga.

 

Kategori: Undervisning/Utbildning

Stiftelsen Choice: stöd till förebyggande åtgärder självmord och psykisk ohälsa bland unga.

Stiftelsen våga vá dig själv: Ungdomsledarutbildning för tidigare lägerdeltagare

Mattecentrum: stöd till verksamhetsutveckling i region sydväst för utökad läxhjälp m m

DressagePower Academy: En breddsatsning för dressyrintresserade ungdomar för att stärka sporten

Raoul Wallenberg Academy: Digital fortbildning för att stödja lärares praktiska värdegrundsarbete

Teskedsordern: Film och workshops “Sarahs resa” för att ge barn 7-9 år möjlighet att reflektera kring flykt, rasism, diskriminering, utanförskap och segregering.

Human Rights Watch Scandinavia: Stöd i kampen för att fler länder sluter upp kring deklarationen om att skydda skolor i väpnad konflikt ”Safe Schools”. 

Insamlingsstiftelsen zelmerlöf & björkman foundation: Stöd till skolklass i Kenya för ett års skolgång med betalda lärare, skolmaterial, rent vatten och hälsosam mat.

Stiftelsen o/modernt: Nätverkande för unga klassiska musiker, steg 1.

 

Kategori: Vård av barn

Stockholms scoutdistrikt: Lägerverksamhet för barn och unga

BRIS - Barnens rätt i samhället: Drift av BRIS stödverksamhet, Online- och ruppstöd

Nordiskt läger i Danmark för barn med hjärtfel

Stiftelsen våga vá dig själv: bidrag till verksamheten

Ersta Diakonisällskap: Bidrag till Vändpunkten 2020

Maskrosbarn: Bidrag till verksamheten

Hand in Hand Sweden: stöd för utsatta och marginaliserade barns skolgång i Indien

Föreningen Tillsammans Sverige mot sexuellt våld: Stöd till preventiva insatser

Föreningen Skeppsholmsgården: Stöd till verksamhet för att ge barn och ungdomar i Stockholm ett fint sommarminne

Stiftelsen Hippocampus: Bidrag till verksamheten