2019

Kategori forskning

Bahira Shahim: Dysglykemi & hjärtinfarkt: kartläggning av prognostistka faktorer
Karolinska Institutet: Spatial and quantative changes of gene expression
Lunds universitet: Studier av protein och stam/progenitor-celler i blodet 
Karolinska Institutet: Forskning infektionssjukdomars påverkan på hjärtl och lungsjukdomar
Karolinska Institutet: Blodflöde i aorta hos patienter med bikuspid aortaklaff 
Karolinska Institutet MMK: Samband mellan depression och postoperativ delirium 
Södertälje Sjukhus: GLP-1 in Thoracic Aortic Aneurysm 
Karolinska Institutet: Multi-omik integrering for sub-fenotyping av spektrum-diagnostiserna
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Biomarker for the non-invasive diagnosis of rejection after heart transplantation 
Kategori Undervisning/utbildning
Stiftelsen våga va' dig själv: Coachclinic 2019 
Föreningen hand i hand: Hand in Hand i Indien 
Stiftelsen Teskedsorden: Distribuera bok till svenska gymnasieelever 
Raoul Wallenberg Academy: Kubprogrammet 
DressagePower CLUB: Breddsatsning för dressyrintresserade ungdomar 
Humans Rights Watch Scandinavia: Skydda skolor i väpnad konflikt
Kategori vård och utveckling av barn
Stockholms stadsmission: Verksamhet som syftar till att stötta barn, unga 
Korpförening Huddinge Botkyrka: Sommarläger åt Stiftelsen våga va' dig själv 
Stifelsen våga va' dig själv: Lägerverksamhet för ungdomar 12-16 år 
Stiftelsen S/Y Ellen: lntegrationssegling
Kristoffer Strandfeldt: Arrangera sommarkollo på segelfartyg 
Bris -Barnens rätt i samhället: Drift av Bris online stöd och Bris stödgrupp 
Föreningen Lära med Djur: RIDIS- individanpassad rid och djuraktivitet för barn
Maskrosbarn: Lovlägerverksamhet 
Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap: Ersta vändpunkten sommarläger 
Barnstugeföreningen "i ur och skur": Lekställning på förskola 
Föreningen Diabetesmammorna: Barndiabeteskollo
Stockholms scoutdistrikt: Bidrag till barn och ungdomsverksamhet på Vässarö