2018

Kategori forskning

Umeå universitet: Kardiopulmonell komorbiditet vid reumatoid artrit

Karolinska Institutet: PET CT vid edokardit

Södertälje Sjukhus: GLP-1 in Thoracic Aortic Aneruysm

Göteborgs universitet: Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

Molekylär vävnadsspecifik modulering av kardiovaksulär risk vid sömnbrist och efterföljande akut träning hos människor

Kategori Undervisning/utbildning

Stiftelsen våga va' dig själv: Ledarskapsutbildning för unga ledare

Dressage Power Club: En breddsatsning för dressyrintresserade ungdomar i åldern 12 till 21 år

Hand in Hand: Hand in Hand i Indien

Raoul Wallenberg Academy: Fortbildningen Train the Trainer

Föreningen Skeppsholmsgården: Seglingar åt barn och ungdomar (10-15 år)

Kategori vård och utveckling av barn

Stockholmds Scoutdistrikt: Läger på Vässarö för barn som inte annars har råd

Stockholms Scoutdistrikt: Meningsfull fritid för Barn och Unga på Vässarö

Stiftelsen våga vá dig själv: Sommarläger för 400 ungdomar

Bris: Stödverksamhet Bris online och Bris gruppstöd

Stockholms Stadsmission: Barn- och familjekollo för 9-12-åringar, 13-16-åringar

Unga hörselskadade Sthlm-Gotland: Verksamhet 2018

Ideella föreningen tillsammans för sexuellt våld: Gruppverksamhet för unga utsatta

Ung Cancer: Medlemsträffar för drabbade unga vuxna

Barnstugeföreningen Mulleborg, "ur och skur": Lekställning på förskolegården

Ersta Vändpunkten: Bidrag till verksamheten