2017

KATEGORI FORSKNING

Karolinska Institutet/MMK: Risk och prognos vid hjärtkirurgi- nationella registerstudier

Lunds Universitet: Luftvägsinfektioner vid cystisk fibros – patofysiologi och klinisk tillämpning

Karolinska Institutet: Identify and prevent risk för type2 diabetes and cardiovascular disease

MMK, Karolinska Institutet: Karotisstenos och stroke – från patient till molekyl till patient xKardiovaskulära effekter av sömnbrist i kombination med efterföljande tränining

Uppsala universitet: Molekylära mekanismer och riskmarkörer i blod och perifera vävnader

KATEGORI UNDERVISNING/UTBILDNING

Sunne Friskoleförening: Mattelabb-pedagogiskt staket i vår utemiljö.

Stiftelsen Teskedsorden: Distribution av den uppdaterade versionen av boken "Hur man botar en fanatiker" till alla gymnasieskolor för att förebygga intolerans. Boken är kopplad till en lärarguide och fungerar som under för ett förebyggande långsiktigt lärande om tolerans.

Stiftelsen Våga vá dig själv: Ledarutbildning för unga ledare samt påbyggnadsutbildning för redan befintliga ledare

Raoul Wallenberg Academy/

Young leaders insamlingsstift: Kubprojektet. Utbilda ungdomar i mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter för att främja ett öppet och demokratiskt samhälle samt motverka rasism och intolerans.

Förbundet Unga Forskare: Revidera och ge ut en ny upplaga av vår handbok för gymnasiearbetet. Bokens syfte är att vara ett praktiskt och inspirerande stödverktyg för elever som gör gymnasiearbeten inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Föreningen Hand in Hand: Stöd till Hand in Hand i Indien. Vi bekämpar fattigdom genom utbildning, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, barn ut ur arbete som erbjuds skolutbildning. Denna kompletteras med läsestugor, transitskolor för att överbrygga kunskapsluckor.

Föreningen Tillsammans: "Mentorskapsprogrammet Aldrig Offer – Alltid Överlevare"

Dressage Power Sweden: En breddsatsning på dressyrintresserade ungdomar 12-21 årför att stärka den svenska dressyrsporten inför framtiden genom sammankomster där ungdomar förbereds inför tävlandet får de en bättre grund och start i sin idrottsutövning.

Stiftelsen o/modernt Workshopen Orkesterfrossa för unga musiker från högstadiet och uppåt.

Mattecentrum: Målet är en likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik bland barn och unga.

KATEGORI VÅRD OCH UTVECKLING

Stockholms scoutdistrikt Vässarö: Verksamhetsutveckling.

Stockholms Stadsmission: Barn- och familjekollo 9-12åringar, 13-16-åringar samt familjer (föräldrar/anhöriga)

Anna Lisa Maria Hising: Lägerskola

Ersta Diakonisällskap: Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk.

Stiftelsen Våga vá dig själv: Sommarläger och återsamlingsträff 2017

Bris: Drift av Bris stödverksamhet för barn och unga via telefon, mejl och chatt.

Maskrosbarn: Lägerverksamhet för ungdomar 13-18 år som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa.

Skeppsholmsgården: "Skutkollo"/sommarsegling för barn 10-15 år på Shamrock, Elmy och Lova. 104 barn under fem seglingsperioder á 12-13 dygn.