2016

Kategori forskning

Karolinska Institutet/MMK: Risk och prognos vid hjärtkirurgi – nationella registerstudier

Umeå Universitet: Kliniska och registerbaserade studier av komorbiditet, med särskilt fokus på kardiovaskulär sjukdom, vid ankyloserande spondylit

Karolinska Institutet/MMK: Biomarkörer och mekanismer för instabilt åderförkalkning

Sahlgrenska universitetssjukhuset: A new biomarker for the non-invasive diagnosis of rejection after heart transplantation

Kategori Undervisning/utbildning

Stiftelsen våga vá dig själv: Genomförande av ledarskapsutbildning för unga ledare

Västerås kommun: Skolresa med buss

Stiftelsen våga vá dig själv: Skapandet, planerandet och genomförande av ledarskapsutbildning för nya unga ledare med sommarens sommarläger som examen och praktisk tillämpning

Föreningen Hand in Hand: Stöd till Hand in Hands indiska verksamhet. Vi bekämpar fattigdom genom utbildning, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, barn ut ur arbete, erbjuds skolutbildning. Denna kompletteras med läsestugor, transitskolor för att överbrygga kunskapsluckor

Stiftelsen Teskedsorden: Teskedsorden vill ta fram den lättlästa boken Inte en främling. Boken syftar till att hylla mångfalden och ge ungdomar förebilder inom den icke normativa gruppen. Boken planeras att distribueras kostnadsfritt till skolor hösten 2016

Mattecentrum: För att kunna ge alla barn och unga i Göteborg med omnejd ännu mer gratis hjälp i matte i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik. Alla ske ges samma möjligheter att bli bättre i matte.

Raoul Wallenberg Academy for young leaders: Verksamhetsutveckling med fokus på utbildning, skolprojekt och Raoul Wallenbergs dag

Kategori vård och utveckling av barn

Stockholms scoutdistrikt av ssf: Verksamheten för barn och unga på Vässarö fortsätter i oförminskad takt. På Vässarö möte 1000-tals barn och unga. Äventyr, gemenskap och goda värderingar är kännetecknande för verksamheten

Stiftelsen Ronald MacDonald hus vid universitetskjukhuet i Lund: Att bygga ut vårt hus, ett hem hemifrån där sjuka barn kan bo med hela familjen så länge specialvård krävs på universitetssjukhuset i Lund.

Stiftelsen våga vá dig själv: Sommarläger och återträff

Västerås kommun, Viksängsskolan: För hyra av minibuss under vecka 26 sommarlovet, grundsärskolans fritidsklubb

Bris – barnens rätt i samhället: Bris omfattande stödverksamhet för barn och ungdomar via telefon, mejl och chatt. Håller öppet varje dag, året om.

Stiftelsen människan och havet: Delfinansiering av en tvåveckors segling ombord på skolfartyget Vega med ungdomar och barn från Fryshuset, Stockholm

Barnstugeföreningen "I ur och skur": Inköp av material till den pedagogiska verksamheten: uteleksaker, skapande material, böcker

Stockholms stadsmission: Stadsmissionens barnläger för 9-12-åringar och ungdomskollon 13-16- åringar samt familjekollon. Det senare ger föräldrar tillfälle att, tillsammans med sina barn, få en gemensam sommarlovsupplevelse.

Stiftelsen Mora Parks läkepedagogiska institut: Sommarresa en vecka i juli 2016 för 18 neuropsykiatriskt funktionshindrade barn/ungdomar stadigvarande boende på Mora Parks Läkepedagogiska Institut.

Ersta Diakoni: Verksamhetsbidrag till Ersta Vändpunkten – en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk

Hjärtebarnsförbundet: Nordiskt läger i Finland för 10 svenska hjärtsjuka ungdomar och 2 ledare under 2017

Hjärtebarnsförbundet: Äventyrsläger på Vässarö för 18 hjärtsjuka barn 10-14 år sommaren 2016.

Korpföreningen Huddinge-Botkyrka: Ledarstöd till Korpen sommarläger för funktionsnedsatta och ekonomiskt utsatta barn.

Maskrosbarn: Lägerverksamhet för ungdomar 13-18 år från hela Sverige som har föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Ung Cancer: Förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk