2015

Hand in Hand Sweden: Stöd till vår indiska verksamhet, vi bekämpar fattigdom genom utbildning i självhjälpsgrupper, skapa jobb, barn ut ur arbete som erbjuds skolutbildning. Utbildningen kompletteras med läsestugor, transitskolor för att överbrygga kunskapsluckor o internat.

Viksängsskolan: Skolresa till Stockholm med övernattning

Mattecentrum: Ännu mer matte till Göteborg

Viksängsskolan, Västerås: Lägerskola

BRIS: Genomförande av informationsträffar för att sprida kunskap om BRIS stöd till barn som lever i socioekonomisk utsatthet.

Stiftelsen "Vågas va´dig själv"!!!: Stiftelsen "Våga va´dig själv"!!!´s ändamål är att skapa ett helt nytt sammanhang som gör skillnad i ungdomars liv över tid. Detta via goda exempel och positiva årligt återkommande aktiviteter.

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders: Verksamhetsutveckling med fokus på utbildning, skolprojekt och Raoul Wallenbergs dag.

Stockholms Stadsmission: Vännebo - barn- och familjekollo 2015

Ersta diakoni: Ersta Vändpunkten.

Stockholms Scoutdistrikt: Verksamheten på Vässarö, Scouternas lägerö, fortsätter att utvecklas. Varje år kommer 1000-tals barn och ungdomar till Vässarö för att uppleva vildmark och sjöliv med goda förebilder. Vi hoppas att vi påverkar barn och ungdomar i en positiv riktning.

Maskrosbarn: Lägerverksamhet för ungdomar mellan 13-17 år som har föräldrar som har ett missbruk eller psykisk

ohälsa.

Unga KRIS Stockholm: Att Unga KRIS unika tjejprogram ska kunna hjälpa fler tjejer till trygghet

Skeppsholmsgården: Arrangera "kolloseglingar" för barn ombord på Elmy & Lova under sommaren 2015.

Hjärtebarnsförbundet/Hjärtebarnsfonden: Äventyrsläger på Vässarö för hjärtsjuka barn. Ålder 10-14 år. Lägret är för 18 barn och 6 ledare.

Ljotsson, Brjann: Internet-based cognitive behavior therapy for paroxysmal atrial fibrillation

Hedin, Ulf Flemming: Biomarkörer för instabil åderförkalkning

Hallgren Martinsson, Jenny: Kvantifiering och analys av mastcellsprogenitorer i blod från astmapatienter

Sartipy, Ulrik Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset: Depression och hjärtkirurgi

Jensen-Urstad, Mats Torbjörn Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge: Kvinnor, fysisk aktivitet och risken att utveckla förmaksflimmer

d'Elia, Eva Helena: Hjärtsjukdom vid Spondylartropatier

Christersson, Anna Christina: REBUS (RElevance of Biomarkers for future risk of thromboembolic events in UnSelected post-myocardial infarction patients - an observational study)