2014

Stiftelsen "Vågavadigsjälv"!!!: Sommarläger för ungdomar 12-15 år med återträffar under året, som  syftar till att stärka ungdomars självförtroende och självkänsla.

Hand in Hand Sweden: Stöd till vår indiska verksamhet, för att bekämpa fattigdom genom utbildning i självhjälpsgrupper, skapa jobb och barn ut ur arbete och erbjuds skolutbildning.

Viksängsskolans träningsskola: Skolresa med träningsskolklass till Tallkrogens upplevelseträdgård.

Unga hörselskadade (uh): Seglingskurs kombinerat med teckenspråkskurs som fokuserar främst på tecken kopplade till segling och den kommunikation som behövs ombord.

Fdb Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn: Familjeforum med föreläsningar som riktar sig både till föräldrar, barn- och ungdomar med dyslexi.

Bris - barnens rätt i samhället: Erbjuda skolinformation, där grunden är vår erfarenhet från vår dialog med barn o unga i olika livssituationer.

Thoraxkliniken: Studera sambandet mellan depression och kardiovaskulär sjuklighet och mortalitet hos patienter som genomgår hjärtkirurgi med epidemiologiska metoder och sammanlänkning av nationella register.

Stiftelsen Livslust-Dzivesprieks: Kostnad för två elever under ett år på hem & yrkesskolan i Lettland.

Stockholms Stadsmission: Koloniverksamhet och barnläger 2014.

Enheten för Kärlkirurgi, Inst Molekylär Medicin och Kirurgi Karolinska Institutet: Utveckling av biomarkörer för instabil åderförkalkning.

Ersta diakoni: Verksamhetsbidrag för Ersta Vändpunkten.

Stockholms Scoutdistrikt VÄSSARÖ: Bidrag till ungdomsverksamheten på Vässarö.

Hjärtebarnsfonden: Nordiskt läger på Island för 10 svenska hjärtsjuka ungdomar och 2 ledare.

Föreningen Skeppsholmsgården: "Kollo" seglingar 2014 för 80 barn, 10 - 15 år, med segelfartygen Elmy och Lova.

Mona Lärstad: Icke-invasiv kvantifiering av surfaktantprotein och DNA i partiklar från perifera luftvägar vid astmaförsämring.

Maskrosbarn: Helglägerverksamhet för 28 ungdomar mellan 13-17 år, som lever med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Lägrena kombinerar stöd och aktiviteter.

Örebro Universitet, Institutionen för Läkarutbildning: Tidig detektion av paradontit och hjärt-kärlsjukdom.

Unga KRIS 08, Stockholm: Utveckla och sprida Unga KRIS 08:s tjejprogram till olika orter i Sverige.

Sociala Missionen: Elevstöd som ej täcks av skolpeng.

Bris - Barnens Rätt I Samhället: Utföra utbildningar/föreläsningar i regionen till reducerade priser alt. hålla gratis föreläsningar.

Mattecentrum: Vidareutveckling av Mattecentrum med särskilt fokus på Göteborg.

Södertälje Sjukhus Aktiebolag: Treårigt stöd för fyra olika delprojekt av renodlat kardiologisk och kardiometabol karatär.

Cecilia Gunnarsson: Forskningssamarbete för att studera genetiska förändringar vid medfödda hjärtfel.