2013

Frykman, Viveka: Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd för doktorandprojekt: Patienter med implanterad defibrillator i livets slutskede.

Grinnemo, Karl-Henrik: Ansökan om bidrag för att i studier framställa Islet-1 stamceller från vuxna hjärtan och identifiera de extra-cellulära matrix proteiner som krävs för cellöverlevnad och hjärtmuskeldifferentiering.

Gunnarsson, Cecilia: Ansökan om bidrag för att undersöka genetiska avvikelser och koppling till prognos när det gäller medfödda hjärtfel. 

Rosenqvist, Mårten: Screening för förmaksflimmer.

Sartipy, Ulrik: Ansökan om bidrag till studier av sambandet mellan depression och kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter som genomgår hjärtkirurgi med epidemiologiska metoder och sammanlänkning av nationella register.

Södertälje Sjukhus AB: Finansiering av medicinsk forskare inom hjärta/kärl.

BRIS region Syd: Ansökan om bidrag för att utföra utbildningar/föreläsningar för vuxna som professionellt eller ideellt arbetar med barn och ungdomar.

BRIS region Öst: Ansökan om bidrag till föreläsningar, utbildningar o dyl där grunden är erfarenhet från dialog med barn och unga i olika livssituationer.

Elektra/KFUM Fryshuset: Ansökan om bidrag till att utveckla Elektras preventiva verksamhet med utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv.

Hand in Hand Sweden: Ansökan om stöd till indisk by, för bestående eliminering av fattigdom och barnarbete, genom bl a utbildning i självhjälpsgrupper, jobbskapande och skolutbildning för barnen.

Mattecentrum: Ansökan om bidrag till verksamheten.

Sociala Missionen: Ansökan om bidrag till verksamheten.

Stiftelsen Livslust-Dzivesprieks: Ansökan om bidrag till verksamheten.

Viksängsskolan: Ansökan om bidrag till en dags resa med två särskoleklasser på Viksängsskolan i Västerås.

Brickebackens särskola: Ansökan om bidrag för att ge eleverna en annorlunda upplevelse genom att med instruktör få prova på utförsåkning med skicart.

Bryggan Stockholm: Ansökan om bidrag till verksamheten.

Ersta Diakoni: Ansökan om bidrag till verksamheten för Ersta Vändpunkten.

Föreningen Skeppsholmsgården: Bidrag till kolloverksamhet.

Hjärtebarnsfonden: Ansökan om bidrag till lägerkonferens i Mullsjö för familjer som har hjärtsjuka barn i ålder 6-12 år.

KFUM Umeå, Norrbyskär: Ansökan om bidrag till friplatser, på KFUM Umeås lägerverksamhet, för barn från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar.

Riksorganisationen Unga reumatiker: Ansökan om bidrag till läger för medlemmar där ungdomar 7 - 18 år får chansen att växa som individer och bli mer självständiga genom att klara sig på egen hand.

Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut: Ansökan om bidrag till en veckolång ferievistelse i sommar för elva barn boende på Mora Parks Institut.

Stockholms Scoutdistrikt av SSF: Ansökan om bidrag till verksamheten på Vässarö, Scouternas lägerö.

Unga KRIS 08 Stockholm: Ansökan om bidrag till Tjejprogram för "trasiga" unga tonårstjejer.

Viksängsskolan: Ansökan om bidrag till hyra av minibuss för skolans fritidsklubb.