2011

Bergman, Per Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxkliniken
Ändamål: forskningsbidrag till en studie där syftet är att mäta och utvärdera respiratorisk, cirkulatorisk, psykisk och klinisk betydelse efter korrektionsoperation ad modum Nuss mot trattbröst.

 

Christersson, Christina, Kardiologkliniken, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Ändamål: Syftet med REBUS studien är att undersöka markörer mätta i
blodet i en oselekterad grupp patienter som vårdas för hjärtinfarkt. 410 patienter kommer att följas under 2 år och huvudmålen i studien är att studera hur markörer för koagulation och inflammation förändras över tid samt om tidig förändring av markörerna kan relateras till död, ny hjärtinfarkt och ischemisk stroke efter 2 och 5 år.

 

Frykman, Viveka, Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus
Ändamål: bidrag för en kartläggning av ventrikulär arytmiförekomst samt hur kunskapsnivå hos personal och patient ser ut. Patienter som har överlevt ett hjärtstopp kan i förebyggande syfte få en defibrillator (ICD) inopererad. Defibrillatorn bryter livshotande hjärtrusningar genom att avge en defibrilleringschock.

 

Grinnemo, Karl-Henrik, Karolinska Universitessjukhuset Solna
Ändamål: Ansökan om bidrag för strategier för att motverka hjärtsvikt.
Projekt 1: Att studera om apoptotiska stimuli orsakar dedifferentiering av kardiomyocyter. Projekt 2: Att studera om man kan derivera IsI1+kardiomyocyt progenitorceller samt differentiera dem till kardiomyocyter för framtida implantationsstudier i patienter.

 

Institutionen för Biomedicin, avd för Infektionssjukdomar Vanda Friman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Ändamål: Ansöker om medel för forskningsprojektet som rör diagnostik av svampinfektioner hos lungtransplanterade och svårt lungsjuka patienter med cystisk fibros.

 

Lange Jendeberg, Anna, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Ändamål: bidrag för att analysera nivåerna av Antimikrobiella peptider i ett material av blodplasma från 92 patienter med lunginflammation för att ta reda på om koncentrationen av dessa bakteriedödande proteiner varierar beroende på sjukdomsalstrande bakterie och beroende på hur sjuk patienten är.

 

MTC, Marie Arsenian Henriksson, Karolinska Institutet, Stockholm
Ändamål: bidrag till en studie med syfte att förstå om hjärt- och lungsjukdomar bidrar till dödlighet vid sorkfeber, och om sorkfeber leder till hjärt och lungsjukdomar på lång sikt. Det ultimata målet är att minska dödligheten vid akut sorkfeber och efter genomgången sjukdom.

 

Ugander, Martin, Karolinska Universtitetssjukhuset Solna, Fysiologkliniken
Ändamål: stöd till en ny och potentiellt revolutionerande metod för att med magnetkamera bestämma vävnadsegenskaper i hjärtmuskeln hos hjärtsjuka patienter. Vidare studera huruvida vår nya "ofarliga" metod i vissa fall kan ersätta vävnadsprovtagning från hjärtmuskeln.

 

Brickebackens särskola, Örebro
Ändamål: bidrag för att kunna hyra en buss under sommarlovet så att fritidsbarnen får möjlighet att uppleva andra kulturella miljöer än de som finns i närområdet.

 

BRIS region Syd, Malmö
Ändamål: bidrag för att utbilda nya jourare i syfte att bibehålla kvaliteten i jourverksamheten. Att rekrytera och kvalitetssäkra en ny jourare till stödverksamheten kostar ca 15 000 kr.

 

BRIS region Öst, Norrköping
Ändamål: bidrag för att utbilda fler ideella jourare till verksamheten. Det finns behov av att utbilda ca 30-40 st under år 2011.

 

Hand in Hand Sweden
Ändamål: bidrag för arbete som syftar till att befria barn ifrån barnarbete i Indien och att i stället få in dem i skolor. Sökt belopp skulle användas till ett års drift av en internatskola.

 

Stiftelsen Livslust-Dzivesprieks
Ändamål: Ansökan gäller årskostnad för en elev vid Stiftelsen Livslust-
Dzivesprieks yrkesskola för föräldralösa tonåringar i Lettland. Skolans målgrupp är pojkar och flickor, 15-20 år, som antingen vuxit upp på instutioner eller under mycket svåra sociala förhållanden. Kostnaden täcker alla kostnader inkl. boende, hälsovård, utbildning, social rehabilitering, drogförebyggande aktiviteter, fritidsaktiviteter mm.

 

Ersta Diakoni
Ändamål: fondmedel till Ersta Vändpunkten 2011 som är en gruppverksamhet för barn, unga och vuxna anhöriga till alkohol och drogberoende med målsättning att ge kunskap om deras livssituation och hur de har möjlighet att förändra den.

 

Habiliteringen Riksgymnasiet för Rörelsehindrade, Göteborg
Ändamål: bidrag för en habiliteringsresa till Teneriffa med ungdomar som studerar på Riksgymnasiet för Rörelsehindrade i Göteborg. Syftet är att som ett led i Transitionsprocessen, dvs förberedelserna inför vuxenlivet, skaffa upplevelser och kunskap för att kunna genomföra en utlandsresa.

 

Hjärtebarnsförbundet
Ändamål: bidrag till seglarläger (habiliteringsläger) för 18 hjärtsjuka barn i åldrarna 10-14 år på Vässarö. På lägret kommer barnen att kunna prova på aktiviteter på land och i/på vatten som hjärtsjuka klarar av. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som bygger på att lära känna sin kropp och sina begränsningar.

 

Hjärtebarnsförbundet
Ändamål: bidrag till ett nordiskt ungdomsläger (habiliteringsläger) i Finland för 10 hjärtsjuka ungdomar i åldrarna 14-18 år. Syftet med resan är att skapa nätverk med nordiska kamrater för vidare utbyte samt att prova på aktiviteter som man tidigare inte trott sig orka eller kunna.

 

Ponnygården Arken, Malmö
Ändamål: stöd till projektet "ridverksamheter för barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar".

 

Stiftelsen Skeppsholmsgården
Ändamål: bidrag till Skeppsholmsgårdens Maritima Kolloverksamhet för genomförande av seglarläger för barn mellan 11-15 år sommaren 2011.

 

Stockholms Scoutdistrikt av SSF
Ändamål: Ansökan avser ungdomsverksamheten på Vässarö, Stockholms
Scoutdistrikts lägerö. Anläggningen erbjuder 1000-tals barn och ungdomar värdefulla upplevelser, erfarenheter och kunskaper för livet.

 

Stockholms Stadsmission
Ändamål: bidrag till Stockholms Stadsmissions Koloniverksamhet för barn som lever under svåra sociala förhållanden. Stadsmissionen erbjuder familjekollon där familjer får möjlighet att få en gemensam sommarupplevelse, barnkollon för barn i åldrarna 9-12 år samt ungdomskollon för barn mellan 13-16 år.

 

Vidablick
Ändamål: bidrag till kolloverksamhet. Föreningens kolloverksamhet har gått minus varje år men de har själva valt att täcka den förlusten. Vidablick har nu inte råd med detta och söker bidrag för att kunna fortsätta att hålla anmälningsavgiften så låg som möjligt och ge alla barn en möjlighet att delta.