2010

Vidablick
Ändamål: Ansöker om bidrag för kolloverksamhet.

 

BRIS region syd
Ändamål: Utbildning av fler ideella jourare

 

Stockholms Stadsmission
Ändåmål: Koloniverksamhet för barn som lever under svåra förhållanden.

 

Hjärtebarnsföreningen
Ändamål: Spelarläger för 18 hjärtsjuka barn i ålder 10-14 år på Vässarö.
Ändåmål: Nordiskt läger för 10 hjärtsjuka ungdomar i åldern 14-18 år i Danmark.
Ändamål: Habiliteringsläger för familjer som har hjärtsjuka barn i ålder 2-6 år.
Ändamål: Habiliteringsläger för familjer som har hjärtsjuka barn i ålder 6-12 år.

 

Mårten Rosenqvist, Inst. för klinisk forskning, Södersjukhuset
Ändamål: Söker medel för fortsatta studier gällande förbättrad diagnostik för att förbättra möjligheten att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer

 

Hjärtlaboratoriet Karolinska Inst
Ändamål: Söker medel för fortsatta studier av hjärtstamcell Islet-1 (Is11) som kan utveckas till hjärtmuskulatur.

 

Ponnygården Arken
Ändamål: Ideella föreningen ponnygården arken i Malmö söker bidrag för "ridverksamheter för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning"

Hand in Hand Sweden
Ändamål: Stöd till eliminering av barnarbete och utbildning för barn i Tamil Nadu, Indien.

 

Christina Christersson, Kardiologkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Ändamål: Bidrag till REBUS studien där syftet är att undersöka markörer mätta i blodet i en oselekterad grupp patienter som vårdas för hjärtinfarkt.

 

Torbjörn Bengtsson, Klinisk Medicin, Univ.sjukhuset i Örebro
Ändamål: Söker medel för fortsatta studier av svårbehandlade kroniska infektioner och inflammationer.

 

Ersta Diakonisällskap
Ändåmål: Bidrag till Ersta Vändpunkten som är en gruppverksamhet för barn, unga och vuxna anhöriga till alkohol- och drogberoende.