2009

BRIS region Öst
Ändamål: Grundutbildning och handledning för frivilliga medarbetare

 

Ersta Diakonisällskap
Ändamål: Barn och tonårsverksamhet vid Ersta Vändpunkten

 

Frälsningsarmén
Ändamål: Kolloverksamhet

 

FIFH, Föreningen idrott för handikappade
Ändamål: Lagsporter för barn och ungdom med funktionsnedsättning

 

Hand in Hand Sweden
Ändamål: Eliminering av barnarbete, samt utbildning för barn i Tamil Nadu, Indien

 

Hjärtebarnsföreningen
Ändamål: Seglarläger för hjärtsjuka barn på Vässarö
Ändamål: Habiliteringsläger för hjärtsjuka barn på Tjärö
Ändamål: Habiliteringsläger för hjärtsjuka barn i ålder 2-6 år
Ändamål: Habiliteringsläger för hjärtsjuka barn i ålder 6-12 år
Ändamål: Nordiskt ungdomsläger på Island

 

Ponnygården Arken
Ändamål: Ridverksamhet för socialt utsatta barn med funktionshinder

 

Riksorganisationen Unga Reumatiker
Ändamål: Seglarläger för medlemmar i åldern 10-16 år

 

Stockholms Scoutdistrikt
Ändamål: Läger och ungdomsverksamhet

 

Stockholms Stadsmission
Ändamål: Koloniverksamhet för barn som lever under svåra sociala förhållanden

 

Linköpings universitet
Ändamål: Forskning kring nyutvecklad metod för mätning av trombocytadhesion
Ändamål: Forskning kring Renin-Angiotensin Aldosteron Systemet (RAAS)

 

University of Sydney
Ändamål: Forskning kring atheroscleros, åderförkalkning

 

Thoraxkirurgiska Kliniken
Ändamål: Forskning kring inläggande av perifer venkateter