2008

08 Stockholm Human Rights
Ändamål: 08 Values Skolprojekt

 

BRIS region Öst
Ändamål: Grund- och fortbildning för ideella BRIS-jourare

 

Ersta Diakonisällskap
Ändamål: Barn- och tonårsverksamheten vid Ersta Vändpunkten

 

Frälsningsarmén
Ändamål: Sommarkollo för barn

 

Hjärtebarnsföreningen
Ändamål: Seglarläger på Vässarö och Nordiskt ungdomsläger i Norge

 

Karolinska Institutet Danderyds sjukhus
Ändamål: Adiponectin och adiponectin – receptorers betydelse för utveckling av hjärtkärlsjukdom

 

KFUK-KFUM i Härnösand
Ändamål: Veckoläger för barn samt köp av nya kanadensare

 

Klassmorfar för barnen i Storgöteborg
Ändamål: Erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för klassmorfäder

 

Klassmorfar i Södermanland
Ändamål: Projekt Klassmorfar med syfte att finnas till i skolan och arbeta med barnen

 

Klassmorfarföreningen i Dalarnas län
Ändamål: Projekt Klassmorfar med syfte att rekrytera, utbilda och placera ut lämpliga äldre män och kvinnor i Sveriges grundskolor

 

Kliniskt Experimentella Forskningslaboratoriet
Ändamål: Kartlägga mekanismerna bakom vilka shear stress reglerar det fibrinolytiska enzymet t-PA

 

Läkare Utan Gränser
Ändamål: Utbildning för sina fältarbetare

 

Sociala Missionen
Ändamål: Kollo för barn i åldrarna 7-15 år med utvecklingsstörning

 

Sociala Missionen
Ändamål: Sommarläger för barn

 

Stockholms Stadsmission
Ändamål: Koloniverksamhet för barn
Stockholms Tjejjour
Ändamål: Informera i skolor om sin verksamhet

 

Thoraxkliniken
Ändamål: Forskningsprojekt ” Kirurgisk ablation av förmaksflimmer i samband med koronakirurgi”