Mats Klebergs Stiftelse

Mats Klebergs Stiftelse bildades 2001 och har till syfte:

  • Att inom eller utom landet främja vård och utveckling av barn
  • Att lämna bidrag för undervisning eller utbildning
  • Att främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och lungsjukdomar

 

Till Ansökan